?

Applicatie onderhoud en modernisatie – waarom is dit zo belangrijk?

22/6/2023
Een applicatie heeft net als een auto onderhoud nodig. Stel je onderhoud uit dan neemt het risico op problemen toe en zal een reparatie steeds duurder worden. Ook verandert je gebruiksbehoefte. Blijven rijden in het oude karretje is nostalgisch maar je mist de voldoening van een airco, automaat of navigatie. Met een applicatie is dat niet anders. Continu onderhouden en moderniseren houdt de applicatie up-to-date, zowel technisch als functioneel.

wat zie je in de praktijk rondom applicatie ontwikkeling?

Organisaties hebben veel geïnvesteerd in een nieuwe applicatie. Zo’n investering neemt een flinke hap uit het beschikbare budget en beschikbare tijd. Daarom wordt de applicatie vaak langer dan vijf of zelfs tien jaar gebruikt.

Maar de wereld staat niet stil. Het bedrijf en de gebruikers krijgen nieuwe functionele behoeften. Technische eisen aan architectuur en security veranderen en worden structureel zwaarder. De applicatie moet tijdens zijn leven meegaan met deze ontwikkelingen.

Niet zelden wordt echter de eerste vijf of tien jaar alleen onderhoud aan de applicatie gepleegd als het echt noodzakelijk is. Hierdoor gaat de technologie achterlopen (“technical debt”) en neemt ook de geschiktheid voor de bedrijfsvoering af.

wat is het gevolg van technical debt?

Het gevolg is dat de (verborgen) kosten en risico's (security kwetsbaarheden) toenemen. De beste aanpak is om voortdurend te moderniseren en zodoende de applicatie functioneel, technisch en qua kosten op niveau te houden. Veel organisaties alloceren hier echter geen of te weinig budget voor.

Technical debt en risicogroei brengen kosten en lasten met zich mee voor de organisatie. Stel dat zich een datalek voordoet dan kunnen de gevolgen (imagoschade, boetes) enorm zijn. Als de tijd verstrijkt, zijn grotere budgetten nodig voor grotere initiatieven met meer risico en verstoring van de dagelijkse operatie. Deze maken het goedkeuren en uitvoeren van een modernisering nog moeilijker.

technical debt, de tikkende tijdbom.

Het gevaar van onderhoud vooruitschuiven, is dat het geen directe pijn doet. Onderhoud kost geld en resources en die kosten zijn lastig tegen baten af te zetten. Van uitstel kan echter geen afstel komen. Er komt een moment dat de security risico’s te groot worden of nog erger, uitgebuit. Of dat support voor software of hardware ophoudt. In plaats van klein onderhoud, helpen dan alleen nog drastische, ongeplande, kostbare maatregelen.

Left unchecked, technical debt will ensure that the only work that gets done is unplanned work
Gene Kim, Kevin Behr & George Spafford, The Phoenix Project

Gartner heeft vele onderzoeksrapporten gepubliceerd met cijfers over de kosten en impact van achterstallig onderhoud.

Er zijn drie pijlers van dit probleem:

 1. de technologie;
 2. de architectuur;
 3. de functionaliteit.

Technologie en architectuur zijn bepalend voor kosten, complexiteit en risico’s van een platform. Functionaliteit en architectuur bepalende toepasbaarheid voor de business. Naarmate er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om deze aspecten te moderniseren, nemen inspanning en impact toe zoals in de volgende figuur is te zien. Welke van de 7 scenario's het beste past, hangt af van de problemen en de oorzaken.

De aanleiding om een applicatie te moderniseren wordt getriggerd door de business en/of de technologie:

 • Business – heeft een toenemende wijzigingsfrequentie, heeft behoefte aan digitale ondersteuning of heeft wijzigende functionele behoeften.
 • Technologie – als er sprake is van achterstallig onderhoud,verouderende technologie, kwetsbaarheden, tekort aan kennis of niet meer ondersteunde platforms.

hoe voorkom je technical debt?

Voer continu onderhoud uit en moderniseer kleine, beheersbare stukken van uw landschap. Dit vermindert risico's en verstoringen en verbetert time-to-value. Bovendien kan nut en noodzaak van ieder stuk financieel worden afgewogen. Focus bijvoorbeeld op “laag hangend fruit”, zoals verbeteren van security (voorkom “data op straat” en imago schade) en stroomlijnen van functionaliteit voor gebruikers (verbeterde efficiëntie en effectiviteit).

De strategie om applicaties te moderniseren en onderhouden vereist een stapsgewijze aanpak. Deze aanpak hebben we hieronder beschreven:

 • Evalueer uw platform en applicatie(s);
 • ~~Zijn ze nog steeds passend voor de gebruikersbehoeften?
 • ~~Is de technologie nog gesupport en/of zijn er kwetsbaarheden?
 • Identificeer de oorzaken van problemen;
 • Zorg voor een balans van toegevoegde waarde versus kosten, risico en inspanning;
 • Stel een roadmap op met iteraties en prioriteiten.

het uitvoeren van applicatie modernisatie.

Deze projecten worden vaak uitgevoerd samen met Referit. Wij vormen een aanvulling op het interne personeel om samen oudere toepassingen te moderniseren door:

 • Functionele en technische assessment van de huidige situatie met een bewezen aanpak en state-of-the-art tooling;
 • Meer inzicht in mogelijke technologische innovaties en beschikbare oplossingen in de markt dan de gelimiteerde kennis van het interne personeel;
 • Samen opstellen van de roadmap en iteraties voor de modernisatie stappen
 • Aanvulling met mankracht en kennis naast het huidige personeel.

Referit ondersteunt haar klanten al meer dan 16 jaar bij het up-to-date houden van hun IT-platforms en -applicaties. Heeft u ook behoefte om eens van gedachten te wisselen over onderhoud en modernisatie? Laat dan uw gegevens achter op het contactformulier of bel naar +31 88 313 9913.

Direct een vrijblijvend IT-consult plannen? Dat kan hier.

Ik begrijp dat Referit mijn gegevens zorgvuldig bewaart om zo nodig contact met mij op te kunnen nemen. Alle juridische details zijn te vinden in de privacyverklaring.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.