?

Het geheim van een gezond bedrijf: informatielogistiek

10/4/2020
Naarmate een bedrijf groeit, neemt ook het aantal processen, teams en softwaresystemen toe. Er ontstaan meerdere afdelingen die elk hun eigen systemen, taken en aanpak hebben. Als je niet goed nadenkt over de informatielogistiek, is de kans groot dat het uit de hand loopt. Voor je het weet schieten er allerlei systemen uit de grond die niet goed op elkaar aansluiten. Zwerven er bij jou op kantoor nog Excel bestanden rond om te checken of gegevens wel actueel, volledig, correct en consistent zijn? Dan wordt het tijd om te werken aan een goede informatielogistiek.

wat is informatielogistiek?

Eelco: “Bedrijfsprocessen bewegen zich vaak door verschillende systemen en afdelingen heen. Dat maakt het lastig om de boel goed te structureren. Bij veel bedrijven waar ik kom, werken medewerkers langs elkaar heen. De gegevens worden versnipperd opgeslagen en de kans op inconsistenties tussen verschillende datasets is groot. Dat zorgt voor verwarring, vertraging en fouten. Bij Referit zorgen we ervoor dat de juiste data beschikbaar komt op het juiste moment, voor de juiste persoon en op de juiste plek. Dat noemen wij informatielogistiek.

meer dan een interface.

De kunst is om de gegevens eenmalig vast te leggen en ze vervolgens ook in andere processen te gebruiken. Dit realiseren we door het leggen van slimme koppelingen tussen de verschillende applicaties. Informatielogistiek richt zich op het structureren van de dataflows over verschillende afdelingen, processen en systemen heen. Bij Referit gaan we nog een stap verder. We implementeren de interfaces en monitoren deze vervolgens vanuit het proces in plaats van individuele koppelingen.

Referit zorgt voor actieve monitoring op procesniveau.

Het concept van informatielogistiek is niet door Referit bedacht, maar de nadruk op operationele monitoring is wel uniek. Eelco: “Voor ons is het werk niet afgelopen als een koppeling is gerealiseerd. We houden actief vinger aan de pols. Zodra we zien dat er iets misgaat, dan koppelen we dat op procesniveau terug aan de klant. We vertellen de klant dus niet: Om 12 uur was er een probleem met koppeling B naar systeem A en C. We leggen uit dat er tussen 12-13 uur iets fout is gegaan met het aanmaken van de pakbonnen. Dat is voor de business begrijpelijke taal en voorkomt een hoop gedoe en uitzoekwerk”.

tenslotte.

Door de informatielogistiek handig in te richten, zorgt Referit ervoor dat de bedrijfsprocessen zijn geborgd en dat correcte informatie-uitwisseling is gegarandeerd. Het resultaat? Eén waarheid, betere samenwerking, kortere doorlooptijden, lagere kosten en een grotere klanttevredenheid. Een goede basis voor elke gezonde organisatie.

Ik begrijp dat Referit mijn gegevens zorgvuldig bewaart om zo nodig contact met mij op te kunnen nemen. Alle juridische details zijn te vinden in de privacyverklaring.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.