?

Nummer porteren. Het lijkt zo simpel.

7/5/2020
In Nederland zijn er zo’n twee miljoen mensen die jaarlijks van telecom provider wisselen. Dat gaat heel eenvoudig. Als je abonnement afloopt en je ziet dat je ergens anders goedkoper af bent, dan regel je gewoon een nieuw abonnement bij een andere provider en geef je aan dat je je nummer graag wilt behouden. Wel zo handig voor je bestaande contacten. Hoe simpel het aan de voorkant ook lijkt, achter de schermen moet er een hoop gebeuren om mogelijk te maken dat je je nummer van de ene naar de andere provider kunt meenemen.

hoe nummer porteren werkt.

Alle providers hebben een eigen administratie en range van nummers die ze uit kunnen geven. De nummers van Vodafone beginnen bijvoorbeeld standaard met 55. Zo weet de centrale precies aan welke provider ze een binnenkomende call moeten doorsturen.

Die vlieger gaat natuurlijk niet meer op als een nummer door een andere provider is overgenomen. Daarom werkt nummer porteren alleen als er een centraal platform is waarop alle providers hun wijzigingen kunnen doorgeven. Als er een call binnenkomt, wordt eerst gecheckt of het nummer voorkomt in de lijst met uitzonderingen. Is dat niet het geval, dan wordt hij alsnog op grond van het nummer naar de goede provider doorgezet.

centraal platform nodig.

Het ontwikkelen van zo’n centraal platform is geen sinecure. Er zijn wereldwijd maar een paar bedrijven die zo’n omgeving kunnen inrichten en Referit is er één van. In Nederland is nummer porteren een standaarddienst, maar dat is nog lang niet overal het geval. Er zijn zo’n 200 landen op de wereld en daarvan heeft ongeveer de helft faciliteiten voor porteren, de andere helft heeft nog geen platform ingericht waarop providers kunnen aansluiten. Het is een kwestie van tijd voordat dat gaat gebeuren.

steeds meer landen kiezen voor nummer porteren.

We houden de ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten. Als we merken dat er in een land wat speelt, dan proberen we contact te leggen om te peilen of er interesse is voor ons platform. Vaak is het een lang proces om bij de juiste personen aan tafel te komen. Meestal wordt er een tender uitgeschreven waar je op kunt inschrijven. Zo’n traject duurt al snel een jaar. Er zijn in totaal maar 6 of 7 serieuze IT bedrijven die gespecialiseerd zijn in nummer porteren, dus we moeten het altijd opnemen tegen de usual suspects. Het is een klein wereldje en iedereen kent elkaar.

Referit is eigenlijk per toeval in de branche verzeild geraakt. Het eerste platform waarvoor we de techniek verzorgden was dat van de Kanaaleilanden. Inmiddels maken zo’n 15 landen gebruik van door ons gerealiseerde oplossingen, waaronder Trinidad, Jamaica, Ierland, Ghana, Kenia, Nigeria en Panama.

alle providers aan boord?!

Wat is er voor nodig om zo’n platform te laten werken? Technisch expert Michel de Gronckel legt uit: “Om deze oplossing te laten werken moeten alle landelijke providers eraan meewerken. Vaak is het nog een heel proces voordat iedereen dat doet. Vooral de grote, gevestigde namen zien het niet altijd zitten. Zij hebben er geen baat bij om de status quo te doorbereken. Bovendien hebben ze vaak veel legacy systemen waardoor het lastig voor hen is om aan te sluiten op weer een nieuw systeem".

van tender naar platform.

Als we de tender hebben gewonnen, dan is er nog zo’n 9 maanden nodig om het nieuwe platform in de lucht te krijgen. In die tijd moet er veel gebeuren. In een tender liggen alleen globale uitgangspunten en randvoorwaarden vast. In de implementatiefase maken we afspraken over de details zoals het validatieproces en welke gegevens precies aangeleverd moeten worden. Daarin zie je grote lokale verschillen. In sommige landen is een simpele code voldoende om de transactie te valideren, andere landen eisen dat complete documenten worden ingescand, opgestuurd en gecheckt. Dat maakt het technisch gezien natuurlijk een stuk complexer, maar ook interessanter voor ons.

Verder is ook de manier van werken anders. In Westerse landen is het heel gebruikelijk om met alle operators om de tafel te gaan om te bespreken hoe het proces precies ingericht moet worden. In Afrikaanse landen zie je dat de overheid meer de regie wil houden en de besluitvorming naar zich toe trekt.

ook voor providers.

Bij Referit leveren we niet alleen oplossingen op nationaal niveau, maar ook voor providers. Zo hebben we een gateway gemaakt voor ATL Communications, een van de belangrijkste spelers op de Amerikaanse telecommarkt. In de VS is het proces anders ingericht dan elders in de wereld. Je kunt daar bijvoorbeeld geen nummers van de ene staat naar de andere om laten zetten, maar wel je mobiele nummer omzetten in een vast nummer en vice versa. Verder zit het porteerproces er zo complex in elkaar, dat kleine operators bijna niet aan alle richtlijnen kunnen voldoen.

ATL wilde hun klanten daarom een SaaS oplossing aanbieden waarmee ze de mutaties toch makkelijk kunnen doorgeven aan de centrale portal. Dat systeem inclusief koppelingen heeft Referit ontwikkeld en in beheer genomen. Er komen miljoenen porteringen per maand voorbij. Echt hartstikke gaaf!”

Ik begrijp dat Referit mijn gegevens zorgvuldig bewaart om zo nodig contact met mij op te kunnen nemen. Alle juridische details zijn te vinden in de privacyverklaring.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.