?

KWF

Integratie van processen en- applicaties met BizTalk
KWF Kankerbestrijding is tegen kanker en voor het leven. Dit doet zij onder andere door wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving. Een groot deel van de inkomsten van KWF komt vanuit vaste donateurs en deelnemers aan de loterij. Het is voor KWF belangrijk dat donaties op de juiste manier worden geïncasseerd en dat donateurs van de juiste informatie worden voorzien wanneer ze dat vragen.

situatie.

Het waarborgen van de continuïteit en functionaliteit van de BizTalk omgeving was het primaire vraagstuk waarom KWF bij Referit aanklopte. Daarnaast vroeg KWF om hulp bij de integratie van het loterij platform met BizTalk. De reden hiervoor was dat KWF aan de grenzen van haar mogelijkheden zat om meer fondsen te werven. Met het loterij service platform, is het voor KWF mogelijk om eenvoudiger verschillende loterijen te organiseren.

Voor KWF is het van groot belang om haar bedrijfsprocessen goed te kunnen monitoren, meten en bewaken. Als deze processen niet juist en niet real time verlopen, leidt dit tot problemen zoals:

  • Onjuiste vastlegging van persoonlijke- en financiële gegevens van donateurs in de verschillende systemen;
  • Het niet of niet tijdig kunnen incasseren van bijdragen;
  • Het stagneren van de donateur- en loterij activiteiten van KWF;
  • Geen up-to-date inzicht in marketing informatie.
BizTalk als integratieplatform is voor KWF de spin in het web. BizTalk garandeert de tijdigheid, correctheid en compleetheid van de datastromen tussen alle applicaties.

oplossing.

KWF en Referit werken nauw samen in het beheren, onderhouden en het doorontwikkelen van het BizTalk platform. BizTalk als integratieplatform is voor KWF de spin in het web die ervoor zorgt dat informatiestromen worden afgehandeld en verwerkt worden tussen alle applicaties.

Donateurs en loterijdeelnemers worden klant via invulling van persoonlijke- en financiële gegevens op de website van KWF. Het BizTalk platform van KWF verwerkt deze aanmeldingen automatisch en zet deze om in een klantrelatie. Voor de afhandeling van de klant registratie is BizTalk geïntegreerd met het CRM-systeem (Salesforce), het loterijplatform en het Customer Data Platform.

KWF streeft naar een volledig cloud landschap. De hosting en het beheer, plus de ontwikkelcapaciteit en expertise wordt door het team van Referit geleverd.

techniek.

Het KWF BizTalk platform staat in het gespiegelde datacenter van Referit. Met een VPN-tunnel is het kantoor van KWF in Amsterdam verbonden met het datacenter en hierdoor gekoppeld aan haar interne systemen. Alle processen en API’s worden door Referit 24/7 proactief gemonitord en beheerd.

resultaat.

Het resultaat is dat alle processen rondom donateurs en loterijdeelnemers volledig zijn geautomatiseerd. Dit betekent dat KWF geen handmatige acties meer hoeft uit te voeren en dat alle automatische incasso’s worden verspreid in de tijd. Dit legt minder druk op de organisatie en minimaliseert de kans op fouten.

De samenwerking met Referit hebben wij zo positief ervaren, dat we hebben afgesproken om ook de komende jaren samen door te gaan!
Pascal Bloemers - KWF

hoe ervaart KWF de samenwerking met Referit?

Bekijk hieronder de video waarin Pascal Bloemers en Riccardo van Mourik hun ervaring delen over de samenwerking tussen KWF en Referit.