?

Hilton Foods

Geautomatiseerde ketenintegratie door BizTalk oplossing
Hilton Foods is een toonaangevende internationale specialist in vleesverwerking en verpakkingen wereldwijd. Vanuit hun slagerijen leveren ze dagelijks vers vlees aan de distributiecentra van onder andere Tesco, Ahold (Albert Heijn), Woolworths en ICA Zweden. Iedere nacht komen digitale bestellingen binnen en uiterlijk eind van de ochtend dienen de bestelde producten te worden uitgeleverd.

situatie.

Hilton Foods had dringende behoefte om bestellingen automatisch te verwerken voor retail klanten. Als dit proces niet foutloos en real-time verloopt, leidt dit tot grote problemen, zoals:

  • Vertraagde uitlevering van bestellingen (tekorten in de winkels);
  • Foutieve productie-orders en uitlevering van bestellingen;
  • Geen up-to-date inzicht in de productiestatus en volumes;
  • Claims van de afnemers.
24/7 wereldwijd zaken doen met Microsoft BizTalk? Dan heb je de can-do-mentaliteit van Referit nodig.
Jeroen Bakkers - Hilton Foods

oplossing.

Vanaf de start van Hilton Foods als zelfstandige slagerij, ruim 20 jaar geleden, heeft Referit zorg gedragen voor het opzetten, onderhouden en beheren van een brede bedrijfsoplossing voor de integratie en afhandeling van alle informatiestromen binnen Hilton Foods en met hun afnemers (de grote retail ketens).

Dagelijks komen EDI berichten met de bestellingen van de afnemers binnen. Het BizTalk platform van Referit verwerkt deze automatisch en zet ze om in productie-orders. Na verwerking worden automatisch de leverbevestigingen en facturen via EDI verstuurd. Voor de afhandeling van de processen, is het BizTalk platform geïntegreerd met de ERP systemen (SAP), het planningssysteem (Quintiq) en de magazijnsystemen van Hilton Foods.

De slagerijen van Hilton Foods bevinden zich in West-, Noord- en Oost-Europa en in Australië en Nieuw-Zeeland. Referit levert 24/7 uur support om verstoring in de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

techniek.

Technisch bestaat de oplossing uit het BizTalk platform in de datacenters van Referit met VPN koppelingen naar de Hilton Foods locaties wereldwijd, waar BizTalk is gekoppeld aan de interne systemen van Hilton Foods. Met 24/7 monitoring worden alle API’s en processen bewaakt en beheerd.

Ketenintegratie maakt het mogelijk om alle papierstromen te vervangen. De kans op fouten wordt zo erg klein.

resultaat.

Het resultaat is dat de ketenintegratie van Hilton Foods met hun afnemers volledig geautomatiseerd is. Daarnaast worden alle afhandeling zonder tussenkomst van personen real-time uitgevoerd. Intern binnen Hilton Foods zijn de kernapplicaties (ERP, planning, warehouse) met het BizTalk systeem geïntegreerd, zodat ook intern alle informatie-uitwisseling automatisch verloopt.